Daily Archives:3 czerwca 2022

 • Co dadzą nam ćwiczenia na orbitreku

  Orbitrek to urządzenie bardzo wszechstronne. Z tego względu często jest wybieramy jako sprzęt sportowy kupowany do domu. Inna jego nazwa to trenażer eliptyczny. Ćwicząc na nim angażuje się mięśnie niemalże całego ciała. Co dokładnie dają ćwiczenia na orbitreku?

  Korzyści treningu na orbiteku

  Orbitrek łączy zalety treningu siłowego i wydolnościowego. Jest połączeniem zalet bieżni, steppera i rowerku stacjonarnego. Przy tym jest bezpieczny dla stawów i ćwiczenia na nim mają bardzo niskie ryzyko urazu czy kontuzji. Kupując taki sprzęt do domu, inwestujemy pieniądze w swoje zdrowie na całe lata. Mięśnie ramion i nóg są podobnie zaangażowane jak podczas nordic walking. Przy intensywnym treningu podczas godziny można spalić nawet 700 kcal (podobnie jak przy bieganiu). Ciało staje się więc szczuplejsze, ale i mocniejsze. Poprawia się też krążenie krwi. Dodatkowe zalety to:

  – zapobieganie osteoporozie;

  – szybszy powrót do zdrowia po kontuzji;

  – efektywne odchudzanie;

  – modelowanie mięśni nóg, pośladków, ramion i brzucha.

  Zalet korzystania z tego sprzętu jest więc całe mnóstwo.

  Jak ćwiczyć na orbitreku

  Ćwiczenia na trenażerze eliptycznym są bardzo proste. Na początku treningu warto ćwiczyć z niższą intensywnością, żeby przygotować ciało do wysiłku. Taka rozgrzewka powinna trwać 5-10 min. W trakcie ćwiczeń ważne jest, by zachować wyprostowaną sylwetkę i świadomie angażować mięśnie brzucha. Skupiając się na pracy mięśni rąk automatycznie bardziej uruchamiane są mięśnie skośne brzucha. Chcąc bardziej zaangażować mięśnie nóg, wystarczy podnieść obciążenie na sprzęcie. Trening będzie wtedy o wiele trudniejszy, ale tym samym spali więcej kalorii i przyniesie maksimum korzyści. Na koniec warto ponownie przejść na najmniejsze obciążenie i uspokoić tętno. Takie schłodzenie może trwać 5 minut. Po treningu trzeba pamiętać o rozciąganiu albo rolowaniu, żeby mięśnie szybciej doszły do siebie po mocnym wysiłku.

  Jak we wszystkich ćwiczeniach, ważna jest regularność. Mając orbitrek w swoim domu łatwiej ją zachować. Treningi 3 razy w tygodniu po 30 min. dadzą efekty już po około miesiącu. Z czasem dobrze jest wydłużać trening i stopniowo zwiększać swoją kondycję. Dobrze jest zaplanować w kalendarzu dni treningowe, a potem po prostu trzymać się planu.

  Na co zwrócić uwagę kupując orbitrek

  Do wyboru jest orbitrek mechaniczny, magnetyczny, elektromagnetyczny i powietrzno-magnetyczny. Najczęściej spotykanym w klubach fitness jest orbitrek elektromagnetyczny. Ma wiele możliwości precyzyjnego doboru obciążenia. Warto pamiętać, że sprzęt dobiera się pod swoje indywidualne potrzeby. Trzeba wziąć też pod uwagę wymiary urządzenia, maksymalne obciążenie, dodatkowe funkcje i rodzaj regulacji oporu.

  Możliwość komentowania Co dadzą nam ćwiczenia na orbitreku została wyłączona
 • Orbitrek – czy warto

  Wiele osób pra­gnie zało­żyć domową siłow­nię. Jed­nak nie każdy wie, co warto w takiej siłowni posia­dać. Jeżeli już inwe­stu­jesz pie­nią­dze to warto zro­bić to z głową. W tym arty­kule dowiesz się czy warto mieć w swo­jej domo­wej siłowni orbi­trek i jakie są plusy wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń na tym sprzę­cie. Zapra­szam do prze­czy­ta­nia. 

  Orbi­trek – co to?

  Orbi­trek to narzę­dzie tre­nin­gowe, które posiada pedały oraz uchwyty na ręce. Aby wpra­wić je w ruch musimy naci­skać na pedały, które dzięki naszym mię­śniom poru­szaj się po elip­sie. Gdy wpra­wimy je w ruch uchwyty rów­nież poru­szają się w prze­ciwne strony. Dzięki temu nasze ręce rów­nież uczest­ni­czą w ćwi­cze­niu. Całość ćwi­cze­nia wygląda jak­by­śmy cho­dzili lub bie­gali. 

  Jakie mię­śnie pra­cują?

  Ćwi­cze­nia na orbi­treku spa­lają tkankę tłusz­czową, oczy­wi­ście jeśli są pra­wi­dłowo wyko­ny­wane. Dodat­kowo nie obcią­żają sta­wów, przez co są zale­cane oso­bom, które mają z nimi pro­blem. Dzięki orbi­trekowi pozbę­dziesz się bocz­ków oraz wymo­de­lu­jesz syl­wetkę. Przy ćwi­cze­niach na tym sprzę­cie pra­cują mię­śnie naszych nóg oraz rąk. Dodat­kowo pod­czas ruchu napi­namy mię­śnie brzu­cha, więc one też pra­cują. Tak naprawdę, można powie­dzieć, że ćwi­cze­nia na orbi­treku anga­żują całe ciało. 

  Dla kogo orbi­trek?

  Orbi­trek jest zale­cany oso­bom w każ­dym wieku i dla osób o róż­nym zaawan­so­wa­niu. Będzie bar­dzo dobry dla osób, które dopiero co zaczy­nają swoją przy­godę z ćwi­cze­niami, ponie­waż jest bar­dzo małe praw­do­po­do­bień­stwo kon­tu­zji. Aby pra­wi­dłowo na nim ćwi­czyć, trzeba odpo­wied­nio usta­wić wyso­kość uchwy­tów. Na nim musimy mieć wypro­sto­waną syl­wetkę oraz nasz wzrok powi­nien być skie­ro­wany przed sie­bie. Dodat­kowo, musimy zadbać aby kąt nachy­le­nia peda­łów był odpo­wiedni oraz by ich opór nie był zbyt duży. 

  Na co patrzeć przy wybo­rze?

  Jeżeli pla­nu­jesz zakup orbi­treka, zasta­nów się ile masz miej­sca w miesz­ka­niu i czy masz gdzie go prze­cho­wy­wać. Jest wiele róż­nych modeli od dużych do małych, które zmiesz­czą się w małym miesz­kanku. Są też takie, które można skła­dać, przez co nie zaj­mują dużo miej­sca, gdy nie są użyt­ko­wane. Aktu­al­nie wiele modeli jest wypo­sa­żone w małe kom­pu­terki, które reje­strują nasze pomiary, takie jak:

  – tętno,

  – ilość spa­lo­nych kalo­rii

  – ilość prze­bie­gnię­tych kilo­me­trów.

  Oczy­wi­ście takiego orbi­treka trzeba pod­piąć do prądu, więc nie można zapo­mnieć o dostę­pie do kon­taktu. Cza­sem orbi­trek jest wypo­sa­żony w uchwyt do tele­fonu, dzięki czemu można słu­chać muzyki pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń. 

  Możliwość komentowania Orbitrek – czy warto została wyłączona
 • Orbitrek – czy warto na nim ćwiczyć

  1. Czym jest orbitrek?

  Orbitrek, czyli trenażer eliptyczny, jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń do ćwiczeń, które znajdziemy nie tylko na siłowni ponieważ wiele osób decyduje się na jego zakup do użytku domowego. Rewelacyjny sprzęt fitness, zawiera w sobie rowerek stacjonarny, bieżnie i stepper dzięki czemu angażuje prawie wszystkie grupy mięśni.

  1. Jakie są rodzaje orbitreka?

  Możemy wyróżnić dwa rodzaje orbitreka:

  • Typ manualny – urządzenie z prostymi funkcjami i obsługą. Idealny rodzaj dla ćwiczeń o lekkich obciążeniach z funkcją rekreacyjną.
  • Typ elektroniczny – jest tu zdecydowanie więcej funkcji niż w typie manualnym, jednak cena urządzenia jest o wiele wyższa. Idealny sprzęt dla sportowców, lub osób z zamiarem systematycznego treningu.
  1. Co daje orbitrek i jaki ma wpływ na nasz organizm?

  Regularne i systematyczne ćwiczenia pomagają wymodelować przede wszystkim mięśnie ud, łydek i pośladków. Dodatkowo wzmacniają  ramiona, klatkę piersiową i plecy co wpływa na proporcjonalny i piękny wygląd całej sylwetki. Zaobserwowano również, że ćwiczenia na orbitreku mają pozytywny wpływ na ciśnienie krwi oraz pracę serca. Orbitrek ze sklepu sportowego pomaga w utracie masy ciała oraz w rehabilitacji.

  1. Jak ćwiczyć na orbitreku?

  Ćwiczenia na tym urządzeniu są bardzo proste do wykonania. Najważniejszą kwestią jest tutaj prawidłowe ustawienie pozycji naszego ciała. Jeśli zaczynamy przygodę z orbitrekiem koniecznie wybierzmy mniejsze obciążenie, które z czasem będziemy zwiększać. Po zakończonym treningu rozluźnijmy nasze mięśnie wykonując ćwiczenia rozciągające.

  1. Kto może ćwiczyć na orbitreku?

  Sprzęt jest przeznaczony dla każdej grupy wiekowej. Dzięki gwarancji braku gwałtownych obciążeń jest doskonały dla osób starszych lub osób, które zaczynają przygodę z treningiem lub powracają do niego po dłuższej przerwie.

  1. Na co zwrócić uwagę przy kupnie tego sprzętu?

  Jeśli marzy nam się orbitrek w domu i jesteśmy zdecydowani na jego kupno postawmy na wyspecjalizowane i sportowe sklepy. Jest tam szeroki dostęp urządzeń, które można indywidualnie obejrzeć. Możemy również liczyć na ekspertów, którzy pomogą nam i poradzą, który sprzęt będzie dla nas idealny.
  Przed kupnem sprzętu, w pierwszej kolejności, zastanówmy  się kto i jak często będzie z niego korzystać. Jeżeli mamy zamiar trenować bardzo często lub jesteśmy profesjonalnymi sportowcami postawmy na urządzenie wysokiej jakości. Zwróćmy również uwagę na konstrukcję urządzenia, materiał oraz jakość jego wykonania.
  Przy wyborze ważny jest układ hamulcowy, tak aby zapewnił nam płynną pracę, oraz waga kół zamachowych dla lepszego i efektywniejszego efektu.

  Możliwość komentowania Orbitrek – czy warto na nim ćwiczyć została wyłączona